Açıktan akaryakıt satışını yasakladı

0
37

BİNGÖL Valiliği, zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla, ya da açıktan yakıt alımı ve satımının yasaklandığını duyurdu.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleri tarafından molotof bombası yapımını engellemek amacıyla, akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığı için, kent genelinde açıktan akaryakıt satışının yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, “Ülkemizin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği ve yasadışı terör örgütlerinin eylem sürecini artırmaya çalıştığı bu günlerde, huzur ortamını bozmak için özellikle provokatif nitelikli eylemlerde kullanılan molotof bombası yapmak ve muhtemel güvenlik zafiyeti oluşturmak için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yanıcı madde tedarik edilmeye çalışıldığı, mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığı için ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt satışına denetim getirilmesi ve akaryakıt istasyonlarında bulunan otomasyon sisteminin kullanımına ilişkin ilke, usul ve esaslarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesi amaçlanmıştır. Bu karar, Bingöl il sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi ve akaryakıt istasyonlarında bulunan otomasyon sisteminin mevzuat hükümlerine göre kullanımının sağlanması hususlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Bingöl il sınırları içerisinde zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe vb. kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır” denildi.

YOLDA KALANLAR, KİMLİK FOTOKOPİSİYLE YAKIT ALACAK

Bu şekilde istasyonlardan yakıt alacak kişilerin kimlik fotokopilerinin, istasyon görevlileri tarafından alınarak en kısa sürede güvenlik güçlerine iletilmesi gerektiği belirtilen valilik açıkşamasında, şu görüşlere yerverildi:

“İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile açıktan zorunlu hallerde bidon, şişe vb. kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce ilgili kolluk birimine bildirilecek ve yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisi alınacak, fotokopinin arka yüzüne kendi el yazısı ile adres ve telefon bilgileri alınacak, yakıtı alış sebebi de belirtilecek, ayrı ve sadece firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve bağlı bulunduğu polis merkezi amirliğine/jandarma karakol komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilerek kolluk tarafından da belgeler dosyasında muhafaza edilecektir. Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik belgelerinin tutulduğu dosya ve klasörler bağlı bulunan Polis Merkezi Amiri/ Jandarma Karakol Komutanı tarafından gerekli görünen hallerde denetlenebilecektir. 5015 sayılı petrol piyasası kanununun 7’inci maddesinde dağıtıcı lisansı sahiplerinin teknolojik yöntemleri içeren denetim sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü oldukları, sistemi kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara aynı kanunun 19. Maddesinde öngörülen idari para cezalarının uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Enerji piyasası bildirim yönetmeliğinin 7’inci maddesinde talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler hakkında, petrol piyasası kanununun 19 ve 20’nci maddeleri hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, akaryakıt alan araçlara ait bilgiler akaryakıt istasyonları tarafından zamanında ve doğru olarak otomasyon sistemine kayıt edilecektir. Otomasyon sisteminde yer alması gereken bir bilginin yer almaması, bilgilerin sisteme uygun şekilde ve zamanında girilmemesi veya bildirimlerde yer alan bilginin gerçeği yansıtmaması halinde ilgili akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında yapılan tespit kolluk görevlilerince gerekli yasal müeyyide uygulanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilecektir.”

 Hürriyet Haber

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.